Тел.: 0875 158426

 
Вие сте в: Условия за ползване

  Условия за ползване
 
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ


"Немос"ООД е положило всички разумни усилия за да осигури надеждност на информацията публикувана в този сайт и при избора на използваните източници на информация. Независимо от това,"Немос"ООД не декларира и не поема гаранция, изрична или подразбираща се, за верността, пълнотата, навременността или безпроблемния достъп до информацията публикувана на този Уеб-сайт или за използваните източници на информация, и изрично заявява, че не носи никаква отговорност за грешки или пропуски в сайта.

В случай на неприемане на пратка от страна на клиента поради една или повече от следните причини :

- невъзможност да бъде открит получателя на посочения адрес или телефон
- нежелание на клиента да посети офис на куриерската фирма за получаване на своята пратка
- нежелание на клиента да приеме и плати пратката

клиентът неприел пратката е длъжен да заплати на фирма Немос ООД куриерските разходи направени от 
изпращача (Немос ООД)  по изпращането и връщането на пратката.

В случай , че получателя откаже да възстанови разходите по изпращането и връщането на пратката, фирма Немос ООД си запазва правото да поиска от клиента , при негови следващи поръчки от сайта Немос.бг, тяхното пълно предплащане по банков път.


"Немос"ООД си запазва правото да промени, премести, заличи Уеб-сайта си по всяко време без предизвестие и по-специално да промени настоящото съдържание, изцяло или частично, и да добави ново такова.

Информацията, документите и услугите съдържащи се в Уеб-сайтове, към които настоящия сайт препраща или предлага хипервръзки, не са проверявани и анализирани от "Немос"ООД по никакъв начин не гарантира тяхната точност, пълнота и/или достъпност.

"Немос"ООД не носи никаква отговорност за вреди, включително за непреки вреди или пропуснати ползи, претърпени в резултат от или по какъвто и да било начин свързани с достъпа и използването на Уеб-сайта на "Немос"ООД . Това се отнася и за случаите, в които "Немос"ООД посочва възможността да бъдат претърпени такива вреди.

Възможно е някои юрисдикции да забраняват получаването на информация или достъпа до този Уеб-сайт. Лицата, за които се отнася тази забрана, поради тяхната националност, местоживеене или постоянно пребиваване, трябва да напуснат сайта.

 
2019 Nemos.bg
Условия за ползване